Gå til hoved-indhold

1. Handelsbetingelser

1.1 Disse betingelser regulerer dit abonnement på og brug af DESKMA's system, der stilles til rådighed af DESKMA med hjemsted i Danmark (CVR: 37095583)

1.2 Hvis kunden tidligere har anvendt DESKMA og har opgraderet til nyere versioner af produktet, erstatter disse vilkår alle tidligere aftaler med selskabet om abonnement på og brug af produktet.

1.3 Vilkårene accepteres af Kunden ved registrering eller bestilling af Produkterne eller fornyelse af et sådant abonnement.

1.4 Produktet er kun tilgængeligt til erhvervskunder, ikke til forbrugere.

2. Abonnementet

2.1 URL'er er tilgængelige for kunderne via det specifikke link valgt af virksomheden ved oprettelse og efterfølgende på tilvalgt eget domænet.

2.2 Med forbehold af kundens accept og overholdelse af vilkårene og betingelserne i disse vilkår giver Selskabet en begrænset, ikke-eksklusiv, ikke-overførbar og ikke-evig ret til at få adgang til at bruge produktet til det aftalte antal brugere og udelukkende til kundens interne forretningsaktiviteter. Kunden må ikke installere, kopiere, bruge eller på anden måde udnytte produktet på anden måde end angivet i disse vilkår. Alle rettigheder, der ikke udtrykkeligt er givet, forbeholdes af selskabet.

2.3 Brugere kan enten være medarbejdere hos kunden eller brugere, der er ansat på konsulentbasis

2.4 Lovgivning forbyder at sende e-mails til personer, der ikke har givet sit samtykke til at modtage sådanne e-mails. Kunden holdes ansvarlig for eventuelle krav mod Selskabet eller direkte eller indirekte skader på Selskabet på grund af Kundens utilstrækkelige eller ulovlige brug af Produktets e-mail-faciliteter.

3. Servicemål

3.1 Selskabet har til formål at give driftsstabilitet og gøre alt for at gøre produktet tilgængeligt for kunden på de vilkår og betingelser, der er angivet heri. Selskabets ydelser vil blive leveret i overensstemmelse med god it-praksis.

3.2 Selskabet vil bestræbe sig på at informere kunden om eventuelle fejl, som kan forstyrre driftsstabiliteten eller produktets funktion og afhjælpe og løse sådanne fejl.

3.3 Kunden vil blive underrettet om planlagte service- og vedligeholdelsesopgaver der kan forventes at forårsage afbrydelser.

3.4 Selskabet udfører en sikkerhedskopi af kundens data hver 1 timer. Back-ups gemmes i 1,2,3,4 uger og 1,2,3 måneder. Med forbehold for separat betaling kan kunden anmode om, at backup gendannes.

3.5 Virksomheden vil holde produktet kompatibelt og operationelt med de til enhver tid nyeste officielle versioner af Chrome og vil gøre rimelige bestræbelser for at holde produktet kompatibelt og operationelt med de fleste andre til enhver tid seneste versioner af andre internetbrowsere, men garanterer ikke at produktet vil fungere identisk og pålideligt med alle internetbrowsere.

4. Krav til funktioner, opgraderinger, vedligeholdelse og service

4.1 Kunden anerkender og accepterer, at Kunden alene har ansvaret for at undersøge og vurdere produktet for at sikre, at det kan fungere og fungere i forbindelse med kundens behov og krav, herunder kundens internetadgang, hardware og software.

4.2 Selskabet kan efter eget skøn beslutte at stille tilgængelige opgraderinger, patches, rettelser eller lignende i forbindelse med Produktet til Kunden, og Kunden accepterer
sådanne opgraderinger, patches, fixes eller lignende for fortsat drift.

4.3 Selskabet påtager sig intet ansvar eller forpligtelse med hensyn til levering af telekommunikationslinjer, internetabonnementer eller tilslutninger eller andre tekniske midler
Det er nødvendigt for Kunden at få adgang til og bruge Produktet eller dets data og alle omkostninger og risici i denne henseende forbliver udelukkende hos kunden.

5. Support

5.1 Selskabet har ret til at anvende agenter og underentreprenører til at yde support og konsulenttjenester til kunden.

5.2 Supporten omfattet af tegningsgebyret omfatter:

5.2.1 Svar på rapporterede fejl i produktet.
5.2.2 Svar på spørgsmål vedrørende brugen af ​​Produktet, der leveres, svarer ikke mere end nogle få linjer med e-mail-tekst.

5.3 For tjenester, der ikke er omfattet af paragraf 5.2, har selskabet ret til at fakturere support eller konsulenttjenester i henhold til de løbende priser. Enhver sådan faktura skal være
accepteret af kunden inden den leverede tjenesteydelse.

5.4 Alle rapporterede fejl og supportanmodninger skal indsendes ved hjælp af produktets indbyggede supportfunktion eller via e-mail, hvis den indbyggede supportfunktion ikke er tilgængelig.

5.5 Baseret på kundens fejlrapportering vil selskabet efter eget skøn (i) udføre identifikation af den rapporterede fejl, (ii) give kunden instrukser om brugen af ​​produktet for at minimere virkningen af ​​en rapporteret fejl indtil en rettelse kan frigives, og / eller (iii) rette fejlene. Selskabet bestræber sig på at vende tilbage til Kundens fejlrapportering senest 10 timer på hverdage fra modtagelsen af ​​rapporten.

5.6 Støtten ydes primært til kundens udpegede produktadministrator (superbrugeren), som er det eneste kontaktpunkt i forhold til kunden i denne henseende. Det omfatter ikke support til alle kundens brugere, medmindre andet er aftalt.

5.7 Selskabet vil gøre sit bedste for at svare på kundens supportforespørgsler inden for en arbejdsdag.

6. Maksimal diskplads og dataforbrug

6.1 Den maksimale diskplads, der leveres til kundens data og dokumenter uden ekstra gebyr, er 1 GB. Den maksimale gratis datatrafikmængde pr måned er 1 GB. Den aktuelle prisliste er tilgængelig på selskabets hjemmeside. Hvis den anvendte mængde diskplads overstiger denne grænse, opkræves kunden det løbende lagergebyr. Selskabet meddeler Kunden, at den nuværende lagringsanvendelse er ca. 6 uger før hver licensfornyelse. Hvis selskabet undlader at give en sådan meddelelse og / eller hvis kunden har overskredet lagergrænsen, skal kunden under alle omstændigheder enten slette dataene eller betale lagergebyret fra begyndelsen af ​​den nuværende licensfornyelse.

7. Priser og betaling

7.1 Kunden betaler gebyrerne i overensstemmelse med den prisliste, der er angivet på selskabets hjemmeside og disse vilkår.

7.2 Selskabet har eneret til at ændre priser, privatlivspolitik og vilkårene. Ændringer vil blive meddelt skriftligt via e-mail til kunden senest fire uger før sådanne ændringer træder i kraft, hvilket vil være tidligst fra følgende abonnementsperiode. Ændringerne anses for at være accepteret af kunden, medmindre kunden opsiger abonnementsaftalen med sædvanlig varsel, jf. Stk. klausul 9.

7.3 Ud over ovenstående har selskabet ret til at ændre sine priser i henhold til ændringer i valutakurser og generelle prisændringer (inflation). Sådanne prisjusteringer vil ikke blive meddelt kunden før den træder i kraft.

7.4 Hvis selskabets faktura ikke er behørigt betalt efter tre påmindelser, har Selskabet ret til at suspendere Kundens adgang til Produktet og Kundens data uden yderligere
varsel. Den suspenderede adgang frigiver ikke Kunden fra sin forpligtelse til at betale fakturaen og andre efterfølgende gebyrer derefter.

7.5 Ved forsinket betaling opkræver Selskabet renter i overensstemmelse med gældende lovgivning.

7.6 Hvis kunden opretter flere brugere udover det niveau, der er omfattet af abonnementet eller abonnerer på valgfrie moduler, udstedes en faktura for det ekstra abonnement
gebyr for den resterende nuværende tegningsperiode beregnet fra begyndelsen af ​​måneden for bestilling af tjenesten.

7.7 Hvis kunden reducerer antallet af brugere uden for det niveau, der er omfattet af abonnementet eller afslutter abonnementet på valgfrie moduler, vil abonnementsgebyret blive justeret tilsvarende i begyndelsen af ​​den følgende abonnementsperiode. Forudbetalte abonnementsgebyrer for den løbende abonnementsperiode refunderes ikke.

7.8 Kunden accepterer at modtage fakturaer og påmindelser sendt via e-mail.

8. Gratis CRM 

8.1 Selskabet tilbyder kunden gratis crm funktionalitet for 1 bruger og derefter betales der for medarbejderintervaller. Databegrænsning gælder også for gratister og kunden vil blive gjort opmærksom på når grænsen overskrides.

8.2 Hvis Kunden ikke abonnerer på PRO versionen forbeholder Selskabet uden anmeldelse ret til at opsige Kundens adgang til Produktet hvis datamængden eller datatrafikken overstiger de angvine grænser og der ikke betales for forbruget. 

8.3 Med forbehold af klausul 8.1 - 8.2 gælder disse vilkår for prøveperioden for produktet. Selskabet har imidlertid ingen forpligtelser i prøveperioden og påtager sig intet ansvar for adgang og brug eller manglende adgang eller brug af Produktet.

9. Opsigelse

9.1 Den oprindelige tegningsperiode er seks måneder fra Produktets bestillingstidspunkt. I det følgende fornyes abonnementsperioden automatisk i successive perioder på 12
måneder medmindre andet er aftalt. Selskabet sender en meddelelse til kunden via e-mail ca. 6 uger før påbegyndelsen af ​​en ny abonnementsperiode. Kunden
har ret til at opsige abonnementsaftalen senest to uger før påbegyndelsen af ​​en ny tegningsperiode. Hvis abonnementet ikke opsiges indenfor
Denne tidsramme fornyes den automatisk. 

9.2 Selskabet kan opsige abonnementsaftalen straks, hvis kunden væsentligt overtræder vilkårene.

9.3 Ved opsigelse af abonnementsaftalen vil kunden ikke få adgang til og bruge produktet på tidspunktet for aftalens udløb / opsigelse. Kunden anerkender og accepterer, at selskabet har ret til at slette kunden som bruger og opsige kundens adgang til produktet uden yderligere varsel.

9.4 Forudbetalte abonnementsgebyrer refunderes for den resterende periode der er forudbetalt minus 3 måneders opsigelse.

9.5 Ved opsigelse af abonnementsaftalen vil Selskabet:
a) Slette Kundens data omgående, hvis Kunden har instrueret om dette ønskes.
b) Ellers gemmer Selskabet kundens data i en periode på ikke mindre end 1 år beregnet fra dagen efter tegningens afslutning.

9.6 Hvis Kunden på tidspunktet for 30 dage efter udløbet af abonnementsaftalen har ubetalte fakturaer, har Selskabet ret til at slette dataene uden yderligere
varsel.

9.7 Med forbehold for separat aftale og betaling vil selskabet hjælpe Kunden med at konvertere data til et andet format end det, der er angivet i Produktet som standard.

10. Garantier

10.1 Kunden garanterer til selskabet, at dets brug af produktet er lovligt i alle henseender, og at kunden og brugerne, enten interne eller eksterne, overholder disse vilkår. Det er kundens ansvar at stille garanti overfor tredjeparts krav som følge af Kundens brug af Produktet, herunder krav om uønskede e-mails og andre markedsføringsaktiviteter.

10.2 Kunden garanterer, at den har ret til at behandle sine kundedata i Produktet i henhold til gældende lov og vil skadesløse Selskabet for ethvert krav og / eller tab i denne henseende.

11. Ansvarsfraskrivelse

11.1 Selskabet fraskriver sig alt ansvar i tilfælde af misbrug af systemet fra kundens side. Selskabet fraskriver sig alle garantier, uanset om de er udtrykkelige, stiltiende eller lovbestemte, herunder uden begrænsning nogen garantier, pligter eller betingelser for eller i forbindelse med salgsbarhed, egnethed til et bestemt formål, mangel på, nøjagtighed eller fuldstændighed af svar, resultater, korrespondance med beskrivelse, ikke-overtrædelse, arbejdsmæssig indsats og manglende forsømmelighed i forhold til produktet, og hele den dermed forbundne risiko forbliver udelukkende hos kunden.

12. Databeskyttelse

12.1 Kunden bevarer retten til sine data, og selskabet fungerer som
dataprocessor på kundens vegne. Kunden skal overholde gældende lovgivning om databeskyttelse,
herunder EU-direktiv 95/46 / EF om behandling af personoplysninger.

12.2 Selskabet vil tage alle nødvendige tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger,
herunder eventuelle yderligere forholdsregler, der kræves for at sikre, at personoplysningerne ikke uheldigt eller ulovligt destrueres, tabes eller forringes eller bringes til kendskab til uautoriserede tredjeparter, misbruges eller på anden måde behandles.

12.3 Kunden er forpligtet til at holde brugerlogins og adgangskoder til produkthemmeligheden fra uautoriserede brugere eller tredjeparter.

12.4 Selskabet bruger et tredjeparts hostingcenter til at være vært for Produktet og Kundens
data på selskabets vegne.

12.5 Kunden er forpligtet til at sikre, at Kunden har opnået alle nødvendige rettigheder og / eller titler til alle Kundens data før enhver opbevaring af sådanne data i Produktet. Kunden er under ingen omstændigheder berettiget til at lagre data i strid med
(i) tredjeparts immaterielle rettigheder og / eller
(ii) enhver gældende lovgivning
Selskabet har ret til at slette alle data, som efter eget skøn udgør et brud på ovennævnte virksomhed af kunden, og kunden vil ikke
har ret til erstatning i den henseende.

13. Opgave

13.1 Selskabet har ret til at tildele alle sine rettigheder og forpligtelser i henhold til abonnementsaftalen, herunder disse Vilkår til en tredjepart.

13.2 Kunden kan ikke overdrage sine rettigheder og forpligtelser i henhold til abonnementsaftalen til en tredjepart uden forudgående skriftligt samtykke fra selskabet. Sådan indhold
må ikke urimeligt holdes tilbage.

14. Immaterielle rettigheder

14.1 Kunden må ikke overdrage, licensere, sælge, udleje, udlevere, overdrage eller videregive produktets licens til tredjemand uden skriftligt samtykke fra selskabet.

14.2 Kunden har ikke ret til at kopiere, reverse engineering, demontere, dekompilere, ændre eller ændre Produktet eller på anden måde forsøge at undersøge, manipulere og / eller opdage kildekoden og / eller strukturrammen og / eller principper på hvilke
Produktet er baseret, medmindre det udtrykkeligt er tilladt i henhold til obligatorisk gældende lov.

14.3 Kunden har ikke ret til at ændre eller fjerne eventuelle mærker og meddelelser vedrørende
ophavsret, patenter, varemærker eller andre rettigheder, der er pålagt, anvendt til eller på anden måde implementeret i Produktet.

15. Ansvarsbegrænsning

15.1 Enhver parts ansvar er underlagt de almindelige regler i Danmarks lov, med undtagelse af de undtagelser og begrænsninger, som udtrykkeligt er angivet i disse Vilkår.

15.2 Selskabet er kun ansvarlig for Produktet og udelukker ansvar for andre produkter, tjenester, opgaver eller tjenester, der leveres af værtsleverandører og / eller agenter, der handler på
på vegne af selskabet. Under ingen omstændigheder vil selskabet være ansvarlig for de tjenester, opgaver eller forpligtelser, der skal udføres af kunden og / eller en tredjepart.

15.3 Selskabet er ikke ansvarlig for direkte, indirekte, straffe eller andre skader eller tab, herunder uden begrænsning skader for tab af overskud, afbrydelse af forretninger, tab af
data eller genoprettelse heraf (medmindre andet er udtrykkeligt angivet i punkt 15.4 nedenfor), produktansvar eller personskade som følge af brugen af ​​eller manglende evne til at bruge produktet eller dataene,
herunder, men ikke begrænset til, forretningsforstyrrelser, tabt forretning eller tabt fortjeneste eller besparelser. Ovennævnte udelukkelser og begrænsninger gælder uanset om sådanne skader eller
tab skyldes handlinger eller udeladelser fra selskabet, der kan henføres til selskabet som uagtsom (herunder både grov og simpel forsømmelighed) eller tilfældig.

15.4 Med hensyn til tab af data er Selskabets eneste ansvar - i det omfang det kommercielt rimeligt - at forsøge at gendanne tabte data baseret på den seneste sikkerhedskopi
ledig. Alt ansvar for data, der er uigenkaldeligt tabt, uanset virksomhedens kommercielt rimelige forsøg på at genoprette sådanne data er begrænset i overensstemmelse med punkt 15.5.

15.5 Ud over de udelukkelser og begrænsninger af ansvar, der er anført i punkt 11 og denne bestemmelse 15, er hele selskabets ansvar (uanset om det er i kontrakt, erstatning, grov eller almindelig
uagtsomhed, strikt ansvar, overtrædelse eller opsigelse af kontrakt, krav på tilbagebetaling eller forholdsmæssig tilbagebetaling, ved lov eller andet) at betale erstatning i løbet af disse vilkårs løbetid begrænset til et samlet beløb svarende til det samlede aggregatlicensgebyr, der faktisk betales af kunden til
selskabet for levering af produktet i løbet af den foregående måned før den handling eller undladelse, som forpligtelsen stammer fra.

15.6 En part er ikke ansvarlig for manglende opfyldelse af sine forpligtelser (bortset fra manglende betaling af skyldige beløb), hvis en situation opstår uden for dennes rimelige kontrol, herunder
fiasko eller nedbrydning af telekommunikationsnet og -linjer, reguleringer fra statslige myndigheder, lock-outs, strejker, infrastrukturforstyrrelser, naturkatastrofer,
epidemier, pandemier, terrorhandlinger, brande, oversvømmelser, storme, brandme, sabotage, hærværk, skader forårsaget af computervirus, hacking, krig, borgerkrige, opløser, atomkatastrofer mv., som en sådan part ikke tog hensyn til før udførelsen af ​​disse vilkår, medmindre den anden part (medmindre ydelsen faktisk er umulig) accepterer at kompensere
den berørte part for eventuelle ekstraomkostninger som følge af en situation, der ligger uden for denne parts rimelige kontrol.

16. Fortrolighed

16.1 Alle fortrolige oplysninger modtaget af den ene part fra den anden part skal holdes i fuld tillid af modtageren og dets ledere, medarbejdere, rådgivere eller repræsentanter og må ikke uden forudgående skriftligt samtykke fra selskabet anvendes til andet formål end i forbindelse med opfyldelsen af ​​abonnementsaftalen.

16.2 Fortrolige oplysninger indeholder ikke oplysninger, som (i) allerede er overdraget til det offentlige domæne end ved tilsidesættelse af denne fortrolighedsforpligtelse; (ii) har været
modtaget fra en uafhængig tredjepart andet end ved tilsidesættelse af en fortrolighedsforpligtelse eller (iii) kunden kan demonstrere, er uafhængigt udviklet af
det parti før offentliggørelse.

16.3 All reklame, pressemeddelelser, offentliggørelser og offentliggørelser af en part, der vedrører abonnementet, skal godkendes af begge parter inden udgivelsen til en tredjedel
parti. Denne bestemmelse forhindrer ikke en part i at fremsætte sådanne pressemeddelelser, offentliggørelser eller offentliggørelser som krævet i loven eller på anden måde er rimeligt
berettiget til at beskytte en parts legitime interesser.

16.4 Tegningsaftalens opsigelse berører ikke parternes forpligtelser i henhold til denne bestemmelse 16.

17. Lovvalg og værneting

17.1 Kundens abonnementsaftale, herunder disse Vilkår, er underlagt dansk lov, dog udelukker (i) eventuelle regler om valg af lov og (ii) FN-konventionen om kontrakter om international handel med varer ("CISG"), som gælder ikke.

17.2 Enhver tvist mellem Selskabet og Kunden, der opstår som følge af abonnementet og Vilkårene, er underlagt de almindelige domstole i Danmark.